FORD SYNC 3

Žemėlapių atnaujinimas
Navigacijos sistemos perdarymas iš US į EU